Important Things in Life

Important Things in Life

Ο Δημήτρης Καραβασίλης εστιάζει στην ευαγγελική περικοπή που ακούγεται στους ναούς κατα την ημέρα της αποδόσεως της εορτης της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Προσπαθεί μέσω των λόγων του Κυρίου “…ενός δε εστι χρεία…” να ανακαλύψει πιο είναι το σημαντικότερο έργο στη ζωή μας.

Read more
Anorexia, Faith, and Recovery

Anorexia, Faith, and Recovery

We conclude our month-long look at addiction with a young woman whose blog on recovering from an eating disorder is gaining quite a bit of attention. Join Fr. Chris as he speaks with Marina Abdel Malek about her anorexia, faith, and recovery process. To learn more, visit her blog at...

Read more
Shame to Those That … Feed Their Babies?

Shame to Those That … Feed Their Babies?

“Rejoice with Jerusalem and be glad for her, all you who love her … for you will nurse and be satisfied at her comforting breasts; you will drink deeply and delight in her overflowing abundance” (Isaiah 66:10-11). I came across an Orthodox Christian message board the other day, which for...

Read more
Marketing for a Higher Cause (Part II)

Marketing for a Higher Cause (Part II)

Should religious leaders utilize marketing mix models to satisfy humanity’s hunger for a “Higher Cause” or should they separate themselves and their institutions from its variegated employ? The fact of the matter is that the Church has always been involved in varied forms of marketing (See Part 1: “Mad Men...

Read more
God’s Daily Gift:  the Changing Stream

God’s Daily Gift: the Changing Stream

I am, as those who know me well will attest, almost pathologically nostalgic, so that if someone created a 12-step program to cure nostalgia, I would certainly count as a candidate. Perhaps that is why I googled the name of Linda Meissner. (In the photo, taken around 1970, Linda Meissner...

Read more
Dormition of the Theotokos, Part 3

Dormition of the Theotokos, Part 3

In this third episode of his series on the sermon of Patriarch Modestus, Fr. David Smith helps us explore why it is so important for Christians to observe the fast and feast of the Dormition of the Theotokos. Taking us once again to this important sermon, Fr. David asks us...

Read more
Temptation: Moral and Spiritual

Temptation: Moral and Spiritual

As we continue our theme of “Vice,” we consider the role that temptation has in our spiritual lives. This week on Theologically Thinking, enjoy a reading of one of Fr. Stanley Harakas’ essays originally written for the National Herald entitled “Temptation: the trial of our moral and spiritual commitment.”

Read more
Feast of the Assumption of Mary

Feast of the Assumption of Mary

Ο Δημήτρης Καραβασίλης παρουσιάζει ένα πλήθος απο ήθη και έθιμα που συνδέονται με την μεγάλη εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Read more
La Crismacion y el Espiritu Santo

La Crismacion y el Espiritu Santo

En este episodio de Vengan a Recibir la Luz, los presentadores Padre Aristidis Arizi y Padre David Wooten hablan del sacramento de la Santa Crismación y “el sello del don del Espíritu Santo” que nos da. La anáfora–la ofrenda del pan y el vino en la divina liturgia–sigue. Finalmente, el...

Read more
Addictive Behavior and Who It Hurts

Addictive Behavior and Who It Hurts

Tune in for a frank conversation about a topic causing growing concern — Internet pornography. Dr. Albert Rossi gives his thoughts on why this is an addictive behavior, who is engaging in it, and why we can’t write this off as something that’s not hurting anyone. Dr. Rossi also shares...

Read more
Post-derby polka

Post-derby polka

Tonight we dined at the Center House of the Seattle center. For those of you not in Seattle, this is essentially the food court on the grounds of the Seattle center — the place with the Space Needle and museums and theaters and Key Arena. I heard that the food...

Read more
A Life is a Life Right? Apparently Not to Some

A Life is a Life Right? Apparently Not to Some

Texas Governor Rick Perry said on the day his State passed one of the most restrictive abortion laws in the country that he and the people of Texas “…celebrate and further cement the foundation on which the culture of life in Texas is built.” Ironically, he was celebrating this ‘culture...

Read more