Σε ποιόν θέλουμε να μοιάσουμε;

Σε ποιόν θέλουμε να μοιάσουμε;

Ο Δημήτρης Καραβασίλης περιγράφει τους δύο τύπους προσωπικοτήτων όπως αυτές εμφανίζονται στην παραβολή του Τελώνου και του Φαρισσαίου. Μας δίνεται έτσι η ευκαιρία να αναζητήσουμε στους εαυτούς μας τα χαρακτηριστικά των τύπων αυτών ανθρώπου και να αναλογιστούμε που βρισκόμαστε, ποιον προσανατολισμό έχουμε και έτσι να κάνουμε τις απαραίτητες προσαρμογές στη...

Read more
This Week in Orthodoxy – February 14, 2014

This Week in Orthodoxy – February 14, 2014

Welcome to “This Week in Orthodoxy,” the world’s only online video newscast focused on events in the life of the Orthodox Church. Segment 1: News from around the Globe Headline: Deadly Shooting in Russian Orthodox Cathedral Our top story this week. A gunman opened fire in the Cathedral of the...

Read more
The Moving Icon: Derek Power

The Moving Icon: Derek Power

OCN’s newest podcast is hosted by filmmaker and film critic Chris Vlahonasios, who explores the world of Eastern Orthodox Christian filmmakers and artists, as well as examines popular films through an Orthodox lens. In this pilot episode, Chris speaks with Orthodox musician and filmmaker Derek Power.

Read more
Christianity in the Media

Christianity in the Media

Tom Minnery of Focus on the Family joins Fr. Chris to talk about the importance of Christian radio ministry, the lasting impact founder James Dobson has had on American Christian culture, and what the future holds for religious liberty in the USA. You can visit Tom’s Citizen Link website here....

Read more
St. Valentine: The Most Famous Saint You Never Knew

St. Valentine: The Most Famous Saint You Never Knew

Question: Quick, what day is it? Answer: Are you KIDDING??? Even in our very secularized culture, there’s one saint’s day no one is likely to forget: St. Valentine’s Day. But how much do you really know about the saint behind the day? If you’re like most of us, the answer...

Read more
St. Gregory Palamas and The Prodigal Son

St. Gregory Palamas and The Prodigal Son

St. Gregory Palamas preached a sermon on the Sunday of the Prodigal Son and interpreted the parable according to a very complex method. Listen to Harmony of Thunder to hear Fr. David explore a great sermon by a great saint of the faith.

Read more
IOCC Assists in Evacuation of Syrians Fleeing Homs

IOCC Assists in Evacuation of Syrians Fleeing Homs

PHOTO: A young Syrian girl evacuated from Homs is warmly welcomed by IOCC/GOPA staff with water and a blanket as she arrives to safety. IOCC/GOPA is assisting in the evacuation of nearly 3,000 people from Homs, which has been under siege for 18 months. CREDIT: IOCC/GOPA February 12, 2014 (Baltimore,...

Read more
Fight Wrong, Choose Right, and Still Be You

Fight Wrong, Choose Right, and Still Be You

“Wrong is wrong even when everyone is doing it. Right is right even when no one is doing it.” I’m not sure who first said that, but it is a lesson well worth remembering. My parents used to phrase it differently when I was younger. They would ask “If everyone...

Read more
Official Launch of Orthodox Music Society’s New On-Line Journal

Official Launch of Orthodox Music Society’s New On-Line Journal

Joensuu, Finland – The International Society for Orthodox Church Music (www.isocm.com) is pleased to announce the publication of the first issue of its new peer-reviewed online journal, Journal of the International Society for Orthodox Church Music (JISOCM). The first edition of the JISOCM features research papers about new approaches to...

Read more
Jerusalem: the Church of the Holy Sepulchre

Jerusalem: the Church of the Holy Sepulchre

One day several years ago, before my own trip to the Holy Land, I asked a parishioner who had been there how he had liked the Church of the Holy Sepulchre during his visit to Jerusalem. “Grand,” he replied. “Confusing, but grand.” Having been there myself, I now quite understand...

Read more
The Wolf of Wall Street: Dubious Honor

The Wolf of Wall Street: Dubious Honor

“The Wolf of Wall Street” is an Oscar nominee (March 2, 2014) featuring director Martin Scorsese and actor Leonardo DiCaprio. But Wolf’s most dubious honor is already known: Variety reports that it’s the new record holder for over 500 F-words in an R-rated feature. Is there an Oscar for excessive...

Read more
Six Ways to Be a Rock-star Godparent

Six Ways to Be a Rock-star Godparent

What does a godparent do? Does god-parenting require a lot of money to be buying godchildren special things and presents all the time? Or is the spiritual aspect more important? My brother and sister had rock-star godparents. They sent gifts every holiday–sometimes with homemade koulourakia and kourambiedes. My godfather was...

Read more