Sunday of Forgiveness

Sunday of Forgiveness

0

O Δημήτρης Καραβασίλης συζητά για τα τρία σημαντικά θέματα που πηγάζουν απο το ευαγγελικό ανάγνωσμα της Κυριακής της Τυροφάγου. Την συγχώρεση, η οποία αποτελεί ένα θείο δώρο και ως τέτοιο πρέπει να προσφέρεται απο τον άνθρωπο προς τον συνάνθρωπο, το αληθινό νόημα της νηστείας που θα μας χρειαστεί στην προσπάθεια που θα ξεκινήσουμε ώστε να κατορθώσουμε να συναντήσουμε τον αναστημένο μας Κύριο, καθώς και το ζήτημα της προσκόλησης στα υλικά αγαθά που μας εμποδίζουν να δούμε την αλήθεια.

About author
avatar

Dimitris Karavasilis

Dimitris Karavasilis was born and grew up in Imvros, Turkey. He attended the Turkish primary school, while at the same time secretly learning the basic Greek language. Forced to emigrate, he settled in Greece. He went on to study both Theology and Greek Literature at the University of Athens, where he also attended post-graduate classes in the field of Comparative Paedagogics. He has been a radio producer at the local ecclesiastical radio station of the Metropolis of Pereus for 23 years. He still teaches religion and ethics at the High School level.