Η οδός της αγάπης

Η οδός της αγάπης

“Η οδός της αγάπης είναι η οδός της ορθής θρησκευτικότητας. Η εμπειρία της αγάπης είναι η βίωση της αγιότητας. Ολα τα άλλα είναι παρεπόμενα. Στην αγάπη καταξιώνεται η διακονία της εκκλησίας. Υπάρχουμε στη ζωή γιατί λειτουργεί η αγάπη.”   _____________________________________________ Posted by the Orthodox Christian Network.  You can find the...

Read more
Heaven and Hell in the Scriptures

Heaven and Hell in the Scriptures

Recently, Anglican bishop and theologian N.T. Wright was interviewed on the Evangelical Protestant show “100 Huntley Street”, speaking about heaven and hell. As might be expected from someone of Wright’s stature, he was articulate, fascinating, and Biblical. He prefaced his brief remarks by saying that one day he was sitting...

Read more
VIDEO: Archimandrite Zacharias on ‘The spiritual heart’

VIDEO: Archimandrite Zacharias on ‘The spiritual heart’

The heart’s the inner person, it’s the centre of our personality. Where we can encounter God, where we can make our free choice concerning Him, that’s the centre of our personality. And we can’t find our heart by our own efforts. We find our heart, because we have to say...

Read more
Χρειαζόμαστε ένα θαύμα

Χρειαζόμαστε ένα θαύμα

“Η Εκκλησία μας καλεί σε μια ριζική αναθεώρηση της ζωής μας και των κριτιρίων μας για τη ζωή. Κι αν αισθανόμαστε δουλωμένοι και εγκλωβισμένοι σε μια υλόφρονη νοοτροπία είνα ανάγκη να προσεγγίχουμε ταπεινά τον Ιησού Χριστό και να ζητήσουμε να εκβάλλει απο μέσα μας το δαιμόνιο αυτό του υλικού φρονήματος....

Read more
People as Liturgical Beings, Part 2

People as Liturgical Beings, Part 2

Read Part 1 here. By Abbot George Kapsanis of Gregoriou People who offer ‘your own from your own, in all things and for all things’ serve God truly and pleasingly. That is, people who recognize that whatever they have is a gift from God. They believe that they’ve got nothing...

Read more
Saint Silouan the Athonite and His Relevance Today, Part 6

Saint Silouan the Athonite and His Relevance Today, Part 6

One of the more crucial components of our spiritual life is proper training in the development of good spiritual habits. Habit is a second nature. This is why it is imperative that we train ourselves in the ways of spiritual warfare. Saint Silouan writes, “Train yourself to cut off an...

Read more
The Dance Between Temptation and Grace, Part 1

The Dance Between Temptation and Grace, Part 1

Why do temptations and suffering befall us? What is the right attitude to have towards our suffering? How do we surmount our trials? In this episode, Veronica Hughes shares readings from St. Syncletike, Elder Joseph and St. Nickolai Velimirovic as they explore the dance between temptations and grace. Veronica also...

Read more
The Walking Dead

The Walking Dead

Every year at Halloween, Americans entertain themselves with television shows, movies and weird stories about the walking dead. It is a strange fascination, probably because we do not like death and do not really know very much about it. We no longer bathe the bodies of loved ones who die,...

Read more
We Hold Ourselves to a Higher Standard

We Hold Ourselves to a Higher Standard

We live in a world, much like the Christians of the first century, in which morality is based not on the teachings of Christ, but the teachings of darkness. Daily, it seems, our world is stepping further away from the way of life of Christ and His Church, as is...

Read more
Conversations with Abba Isaac: Screen Asceticism

Conversations with Abba Isaac: Screen Asceticism

I am not a Luddite. I am sitting in front of a computer screen, I have an iPhone in my pocket, and I watched the news this morning on the television. I enjoy a good film now and then, and I have been known to binge watch a favorite television...

Read more