Πως να κερδίσεις το θάνατο

Πως να κερδίσεις το θάνατο

Μοναδικό κριτήριο στην τελική κρίση θα είναι η αγάπη. Ο πλούσιος της παραβολής΄ήταν ικανός και εργατικός, αλλά δεν ήταν σοφός. Φάνηκε πως νίκησε στη ζωή αλλά έχασε στο θάνατο. Θα μπορούσε να τον νικήσει κι αυτόν μόνο με την αγάπη, επειδή κόλαση και θάνατος είναι να μην μπορείς να αγαπάς...

Read more
Memento Mori and Resurrected Life

Memento Mori and Resurrected Life

Esophageal cancer killed Jerry, my father-in-law. Dying’s final indignity was when the hospice nurse informed him that he couldn’t wear his 501 Levi’s anymore. Too many years of stress as an IBM executive extracted its toll on his body. The surgeon thought he caught the cancer early enough. But the...

Read more
Should You Protect Children From Grief?

Should You Protect Children From Grief?

Grief and loss due to the death of a loved one are hard to experience and many want to protect children from these emotions by telling them their loved ones have “fallen asleep” or “Jesus took them.” In today’s episode Fr. Chris speaks with Maria Scaros Mercado, a licensed creative...

Read more
Οι βασικοί άξονες της ορθόδοξης πνευματικότητας

Οι βασικοί άξονες της ορθόδοξης πνευματικότητας

“Θεραπεία απο την ασθένεια, ανάσταση απο το θάνατο, απελευθέρωση απο τις δεσμέυσεις, βίωση της αγάπης.Ολα αυτά είναι βασικοί άξονες της ορθόδοξης πνευματικότητας.” _____________________________________________ Posted by the Orthodox Christian Network.  You can find the Orthodox Christian Network on Google+.

Read more
Death is the Last Enemy of Humankind

Death is the Last Enemy of Humankind

Death is the last enemy of humankind. Everyone who is born into this world is guaranteed one death. Death is inevitable. And in the Orthodox Christian tradition, the fear of death is considered to be one of, if not the most, significant causes of sin and destruction in the world....

Read more
The Lords of Life and Death

The Lords of Life and Death

On Saturday, November 1, a young girl committed suicide. Brittany Maynard had been diagnosed with a rare form of brain cancer, and she was told that chances of beating the cancer were pretty much nil. She suffered from seizures as her disease grew worse, and did not want to suffer...

Read more
Helping Children Grieve

Helping Children Grieve

Grief and loss due to the death of a loved one are hard to experience, and many want to protect children from these emotions by telling them their loved ones have “fallen asleep” or “Jesus took them.”  In today’s episode Fr. Chris speaks with  Maria Scaros Mercado, a licensed creative arts psychotherapist...

Read more
From Dust You Came… To Toxic Goo You Shall Return?

From Dust You Came… To Toxic Goo You Shall Return?

“Mom, what do you want for Mother’s Day?” “I would like a ‘coffin table’.” “That’s weird. People will think we’re strange. What else do you want?” For a few years now, I have asked my family to give me a custom-made “coffin table,” a coffee table with a hinged lid...

Read more
Review: A Christian Ending, A Handbook for Burial in the Ancient Christian Tradition

Review: A Christian Ending, A Handbook for Burial in the Ancient Christian Tradition

A Christian ending to our lives, painless, blameless and peaceful; and a good defense before the dread judgment seat of Christ, let us ask of the Lord. – Ancient Christian Petition I think I’ve always been comfortable talking about death. It wasn’t the kind of thing my parents whispered about...

Read more
Making Orthodox Coffins

Making Orthodox Coffins

Listen today as Fr. Chris talks with Daniel Kowalcheck about making Orthodox coffins. When Daniel’s mother started losing her battle with cancer, he wanted to honor her and her deep faith and love for Orthodoxy.  So when it came time to purchase a coffin for his dying mother, he knew...

Read more