Η μεγάλη ψαριά

Η μεγάλη ψαριά

“Ο Θεός δεν ανταμείβει ποτέ τους κόπους των ανθρώπων τόσο πολύ, όσο ανταμείβει μια υπάκουη καρδιά…Ο πράος Κύριος στέκεται δίπλα στο πλοίο του καθενός μας και μας καλεί. Εκείνος, ο παντογνώστης Δημιουργός, ζητάει από τον καθένα μας να τον αφήσουμε να μπει στο πλοίο και να ταξιδέψουμε μαζί Του μακριά...

Read more
In Success – Thanking God

In Success – Thanking God

The earthly mind is confined to itself. When it accomplishes something, it takes full credit for the accomplishment, and self-centeredly assumes that what is accomplished is the result only of the efforts, talents and abilities that it enjoys. The reverent mind transcends itself, and understands that whatever accomplishments we achieve...

Read more
Wisdom and the Constancy of Light: Sermon on Psalm 103 (Vespers)

Wisdom and the Constancy of Light: Sermon on Psalm 103 (Vespers)

As we give blessing to God for the end of one day and the beginning of another, the words of Psalm 103 in our Vespers service bid us turn our thoughts to the Lord’s work in creating the world. 1. How magnified are thy works, O Lord! In wisdom hast...

Read more
O Paradox of Paradoxes! A Reflection on the Feast of the Holy Cross

O Paradox of Paradoxes! A Reflection on the Feast of the Holy Cross

Perhaps I am preaching to the choir when I say that the older I become, the more I come to see that our world is full of paradoxes. Contradictions of all sorts abound in our lives — between individuals and their behavior, among ideologies and political systems, and so forth....

Read more
What Does It Mean to Love God?

What Does It Mean to Love God?

Yes, indeed, what does it mean to love God? We understand to love to mean many things. It is, in truth, as the poet says, “a many splendored thing.” The question is very real for Christians because the leader of our Faith, Jesus Christ, commanded us to love God. He...

Read more
Persecution and Thanksgiving

Persecution and Thanksgiving

The Orthodox writer Rod Dreher has popularized the Law of Merited Impossibility, as applied to Christians: “It’s absurd to say Christians are persecuted, and boy do they deserve it.” But then there is this from Britain’s Independent today: According to the International Society for Human Rights, a secular group with...

Read more
I Believe in one God, the Father Almighty, Maker of Heaven and Earth

I Believe in one God, the Father Almighty, Maker of Heaven and Earth

To us today, it sounds a little odd to begin a creed with anything so obvious as the fact that there exists but one God, and that this almighty Father is the creator of heaven and earth. Given that the rest of the creed is devoted to proclaiming the Church’s...

Read more
Seeing is Becoming: The Mirror of Contemplation in St Gregory of Nyssa’s Commentary on the Song of Songs

Seeing is Becoming: The Mirror of Contemplation in St Gregory of Nyssa’s Commentary on the Song of Songs

St. Gregory of Nyssa’s Commentary on the Song of Songs offers a profound contemplative theology in which the category of vision occupies a central place. To see correctly for Gregory involves a process in which exegesis and askesis, a proper interpretation of scriptural images and the purification of the soul’s...

Read more
Οι δύο αφέντες

Οι δύο αφέντες

Ο Δημήτρης Καραβασίλης μεταφέροντας τον λόγο του Ευαγγελίου υπενθυμίζει οτι δεν είναι δυνατόν να δουλεύουμε σε δύο κυρίους. Ο Χριστός το λέει ξεκάθαρα: ή με τον Θεό η με τον μαμωμά. Η επιλογή αυτή έχει υπαρξιακές και οντολογικές επιπτώσεις καθώς αφορά πια σε όλη μας την ύπαρξη, τη ζωή, την...

Read more
Humbled Through My Children

Humbled Through My Children

“Venti iced chai with soy please.” I pulled away from the drive-thru and pressed the straw to my lips before heading back out onto the highway. Alas, another road trip. My mom had kindly and lovingly let my boys take her portable DVD players with us in the van. This,...

Read more