Χρειαζόμαστε ένα θαύμα

Χρειαζόμαστε ένα θαύμα

“Η Εκκλησία μας καλεί σε μια ριζική αναθεώρηση της ζωής μας και των κριτιρίων μας για τη ζωή. Κι αν αισθανόμαστε δουλωμένοι και εγκλωβισμένοι σε μια υλόφρονη νοοτροπία είνα ανάγκη να προσεγγίχουμε ταπεινά τον Ιησού Χριστό και να ζητήσουμε να εκβάλλει απο μέσα μας το δαιμόνιο αυτό του υλικού φρονήματος....

Read more
Ancient Christianity Confronts Death and Halloween

Ancient Christianity Confronts Death and Halloween

I remember well walking the streets of our cozy steel-mill suburb of Pittsburgh with our two- and four-year-old sons in a wagon, flanked by our neighbors and their children as we went off trick-or-treating. Without leaving even the first block, I thought, “Toto, we aren’t in Kansas anymore!” Whole front...

Read more
Houston, We Have a Problem

Houston, We Have a Problem

From my happy home safely north of the forty-ninth parallel, I regularly receive news from my American brothers and sisters down south, and most of it convinces me that I have no real understanding of Americans. I do know, however, that love of liberty and the freedom to believe, speak,...

Read more
Leaving the Church

Leaving the Church

I was recently asked to reflect on the question, “Why do people leave the church?”, a question which was inspired by an article in the Christian Post. This particular question, and this particular approach, seem to require an entrance into the Culture Wars category, into which I am not particularly...

Read more
Saint Silouan the Athonite and His Relevance Today: Part 1

Saint Silouan the Athonite and His Relevance Today: Part 1

It is interesting to observe the increasing interest in spiritual life among many people around the world. Many people are seeking a personal experience of God. They desire a tangible and dynamic experience of His presence within their daily lives. Furthermore, many today are trying to satisfy this inner need...

Read more
Conversations with Abba Isaac: A Culture of Condemnation

Conversations with Abba Isaac: A Culture of Condemnation

We live in a culture of condemnation. We make ourselves champions of moral, political, and religious issues. We divide ourselves along political lines, and we jump upon every chance to point our finger at those who do not agree with our views. This has become all the more endemic with...

Read more
The Culture of Lying

The Culture of Lying

Does anyone tell the truth any more? People are so brazen with lying these days they call press conferences to tell their lies. The results of lying can be devastating. Political scandals. Financial fraud and loss of millions of dollars. Even our sports heroes lie about affairs and illegal substance...

Read more
Historical Contradictions?  Not So Fast

Historical Contradictions? Not So Fast

The Huffington Post, it seems, can always be relied upon to provide fodder for sceptics looking for a stick with which to beat the Christians. They are, of course, not alone, and poking sharp sticks in our cage seems to be on the verge of becoming a national sport. But...

Read more
Remembering September 11

Remembering September 11

In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, Amen. On this Sunday before the Exaltation of the Holy Cross, our church brings to mind for us the Cross of Christ. Christ was crucified upon the cross so that those who believe in Him may have...

Read more
Secret Agents for Byzantium

Secret Agents for Byzantium

Party like it’s 7523. That’s Etos Kosmou, time of the cosmos, on the Byzantine New Year, Sept. 1, also the start of the ecclesiastical year for the Orthodox Church (and if you missed it on the new calendar, it is coming up soon again on the old calendar). Not coincidentally,...

Read more