Εκκλησία και θρησκεία

Εκκλησία και θρησκεία

0

Στην εκπομπή αυτή θα προσπαθήσουμε εν συντομία να ξεκαθαρίσουμε τις έννοιες Εκκλησία και θρησκεία, μιας και διαχρονικά έχουν παρουσιαστεί προβλήματα στις μεταξύ τους σχέσεις.


Photo courtesy of Maurice | Posted by the Orthodox Christian Network. You can find the Orthodox Christian Network on Google+

About author
avatar

Dimitris Karavasilis

Dimitris Karavasilis was born and grew up in Imvros, Turkey. He attended the Turkish primary school, while at the same time secretly learning the basic Greek language. Forced to emigrate, he settled in Greece. He went on to study both Theology and Greek Literature at the University of Athens, where he also attended post-graduate classes in the field of Comparative Paedagogics. He has been a radio producer at the local ecclesiastical radio station of the Metropolis of Pereus for 23 years. He still teaches religion and ethics at the High School level.