Η χαμένη ευγνωμοσύνη

Η χαμένη ευγνωμοσύνη

0

Η σχέση του ανθρώπου με τον Σωτήρα Χριστό και η ουσιαστική κοινωνία με την λυτρωτική του παρουσία ολοκληρώθηκε ακριβώς στην ανακαιφαλαιωτική επιβεβαίωση οτι δηλαδή η πίστη σώζει, όπως έσωσε τον λεπρό. Σωτηρία σημαίνει καθοολική μεταμόρφωση του ανθρώπου, θεραπεία σώματος και ψυχής”


Posted by the Orthodox Christian Network. You can find the Orthodox Christian Network on Google+

About author
avatar

Dimitris Karavasilis

Dimitris Karavasilis was born and grew up in Imvros, Turkey. He attended the Turkish primary school, while at the same time secretly learning the basic Greek language. Forced to emigrate, he settled in Greece. He went on to study both Theology and Greek Literature at the University of Athens, where he also attended post-graduate classes in the field of Comparative Paedagogics. He has been a radio producer at the local ecclesiastical radio station of the Metropolis of Pereus for 23 years. He still teaches religion and ethics at the High School level.