Οι πολιτικοί ηγέτες

Οι πολιτικοί ηγέτες

0

Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος κάνει μια σε βάθος βιβλική προσέγγιση των ηγετών, της ποιότητας καθώς και της αποστολής τους. Μια προσέγγιση που αξίζει να την ακούσει κάθε χριστιανός και μη πολιτικής ηγέτης στον κόσμο σήμερα.


Posted by the Orthodox Christian Network. You can find the Orthodox Christian Network on Google+

About author
avatar

Dimitris Karavasilis

Dimitris Karavasilis was born and grew up in Imvros, Turkey. He attended the Turkish primary school, while at the same time secretly learning the basic Greek language. Forced to emigrate, he settled in Greece. He went on to study both Theology and Greek Literature at the University of Athens, where he also attended post-graduate classes in the field of Comparative Paedagogics. He has been a radio producer at the local ecclesiastical radio station of the Metropolis of Pereus for 23 years. He still teaches religion and ethics at the High School level.