Ο Ζακχαίος, ένας απο μας

Ο Ζακχαίος, ένας απο μας

0

“Το άνοιγμα προς τον Ιησού Χριστο είναι ουσιαστικά άνοιγμα προς όλον τον κόσμο. Ο Ζακχαίος είναι ο τύπος ενός σύγχρονου τεχνοκράτη ανθρώπου της εποχής μας. Είναι ένας απο εμάς. Μας προτρέπει να βρούμε κι εμείς δικούς μας τρόπους συμπεριφοράς απέναντι στον Ιησού και τον κόσμο”


Posted by the Orthodox Christian Network. You can find the Orthodox Christian Network on Google+

About author
avatar

Dimitris Karavasilis

Dimitris Karavasilis was born and grew up in Imvros, Turkey. He attended the Turkish primary school, while at the same time secretly learning the basic Greek language. Forced to emigrate, he settled in Greece. He went on to study both Theology and Greek Literature at the University of Athens, where he also attended post-graduate classes in the field of Comparative Paedagogics. He has been a radio producer at the local ecclesiastical radio station of the Metropolis of Pereus for 23 years. He still teaches religion and ethics at the High School level.