Σπλάχνα οικτηρμών

Σπλάχνα οικτηρμών

0

“Οσοι θέλουμε να πορευόμαστε στην ορθή ευαγγελική οδό πρέπει να αναλογιστούμε τον τρόπο της αντιμετώπισης του φαινομένου της αμαρτίας και των αμαρτωλών. Αυτός ο τρόπος βρίσκεται μέσα μας. Έτσι θα αποκτήσουμε σπλάχνα οικτηρμών για τους συναθρώπους μας και θα βιώνουμε την αληθινή αγάπη που είναι ο ίδιος ο Χριστός”

_____________________________________________
Posted by the Orthodox Christian Network.  You can find the Orthodox Christian Network on Google+.

About author
avatar

Dimitris Karavasilis

Dimitris Karavasilis was born and grew up in Imvros, Turkey. He attended the Turkish primary school, while at the same time secretly learning the basic Greek language. Forced to emigrate, he settled in Greece. He went on to study both Theology and Greek Literature at the University of Athens, where he also attended post-graduate classes in the field of Comparative Paedagogics. He has been a radio producer at the local ecclesiastical radio station of the Metropolis of Pereus for 23 years. He still teaches religion and ethics at the High School level.