Τα μηνύματα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου προς το σύγχρονο κόσμο

Τα μηνύματα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου προς το σύγχρονο κόσμο

0

Ο Μακαριώτατος Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος, σε αποκλειστική συνέντευξη στην Πεμπτουσία και το OCN, μιλάει για τα μηνύματα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου στην ιεραποστολική Εκκλησία της Αφρικής και στο σύγχρονο κόσμο.

Click here to watch now at Pemptousia.  

pemptousiaocn-5

 

About Pemptousia: Contemporary post-modern man does understand what man is. Through its presence in the internet world, Pemptousia, with its spirit of respect for beauty that characterizes it, wishes to contribute to the presentation of a better meaning of life for man, to the search for the ontological dimension of man, and to the awareness of the unfathomable mystery of man who is always in Christ in the process of becoming, of man who is in the image of divine beauty. And the beauty of man springs from the beauty of the Triune God. In the end, “beauty will save the world”.  Learn More. 

ABOUT THE ORTHODOX CHRISTIAN NETWORK

The Orthodox Christian Network (OCN) is an official agency of the Assembly of Canonical Bishops of the United States of America, originally commissioned by SCOBA to create a national, sustainable, and effective media witness for Orthodox Christianity and seekers around the world through media ministry.  CLICK HERE to download our brochure.

This 501(c)3 is recognized as a leader in the Orthodox Media field and has sustained consistent growth over twenty years. OCN shares the timeless faith of Orthodoxy with the contemporary world through modern media. We are on a mission to inspire Orthodox Christians Worldwide. We have reached 5.7 Million People in One Week. Much like public radio, the Orthodox Christian Network relies on the support of our listeners, readers, and fans. If you are interested in supporting our work, you can send your gift by direct mail, over the phone, or on our website. Your gift will ensure that OCN may continue to offer free, high-quality, Orthodox media.

Do you find it hard to keep focused on Christ when you’re on the go? OCN makes it easy!  Give today to help you and your Orthodox community stay connected no matter the location.

donate now

ORTHODOX MOBILE APPS ARE HERE!

Spark OCN app is an Orthodox Christian News portal that allows you to take action. Spark provides daily devotions, live Bible study, and you can read and learn about events going on in the Orthodox Christian world, especially those concerning persecuted Christians. In addition to making it easy to share news and articles with friends, Spark allows you make prayer requests for those who are suffering.

Orthodox Prayer Book is the ultimate prayer assistant for Orthodox Christians. Not only does it allow you to carry your prayers around, it was designed from the ground-up for the iPhone to allow you to pray in the least distracting manner possible. Carry all the prayers, information about daily saints and fasting schedules with you throughout your day. Keep a list of people you want to pray for and have them automatically embedded into the prayers.

Click here to download the Spark OCN and Orthodox Prayer Book.

_______________________________________________________________________________
Posted by the Orthodox Christian Network. OCN is on Social Media! Follow us on TwitterFacebookYouTube, Google+, PinterestLinkedIn and Instagram

About author
avatar

Pemptousia Partnership

Pemptousia and OCN have entered a strategic partnership to bring Orthodoxy Worldwide. Greek philosophers from Ionia considered held that there were four elements or essences (ousies) in nature: earth, water, fire and air. Aristotle added ether to this foursome, which would make it the fifth (pempto) essence, pemptousia, or quintessence. The incarnation of God the Word found fertile ground in man’s proclivity to beauty, to goodness, to truth and to the eternal. Orthodoxy has not functioned as some religion or sect. It was not the movement of the human spirit towards God but the revelation of the true God, Jesus Christ, to man. A basic precept of Orthodoxy is that of the person ­– the personhood of God and of man. Orthodoxy is not a religious philosophy or way of thinking but revelation and life standing on the foundations of divine experience; it is the transcendence of the created and the intimacy of the Uncreated. Orthodox theology is drawn to genuine beauty; it is the theology of the One “fairer than the sons of men”. So in "Pemptousia", we just want to declare this "fifth essence", the divine beaut in our life. Please note, not all Pemptousia articles have bylines. If the author is known, he or she is listed in the article above.