Όστις θέλει..

Όστις θέλει..

0

“Ένας είναι ο τρόπος για να πραγματοποιήσουμε στη ζωή μας αυτό που θέλουμε: να απαρνηθούμε την αμαρτία μας, τον παλιό μας εαυτό και να τον αντικαταστήσουμε με τον Χριστό. Να γινουν όλα μέσα μας Χριστός!”  Ι. Πόποβιτς

There is only one way to make our lives as we really wantt it: to deny our sins, our old self and replace it with Jesus Christ, so that everything in us will become Christ. J. Popovitch

_______________________________________________________________________________

Posted by the Orthodox Christian Network. You can find the Orthodox Christian Network on Google+  

 

About author
avatar

Dimitris Karavasilis

Dimitris Karavasilis was born and grew up in Imvros, Turkey. He attended the Turkish primary school, while at the same time secretly learning the basic Greek language. Forced to emigrate, he settled in Greece. He went on to study both Theology and Greek Literature at the University of Athens, where he also attended post-graduate classes in the field of Comparative Paedagogics. He has been a radio producer at the local ecclesiastical radio station of the Metropolis of Pereus for 23 years. He still teaches religion and ethics at the High School level.