Sunday of Forgiveness

Sunday of Forgiveness

O Δημήτρης Καραβασίλης συζητά για τα τρία σημαντικά θέματα που πηγάζουν απο το ευαγγελικό ανάγνωσμα της Κυριακής της Τυροφάγου. Την συγχώρεση, η οποία αποτελεί ένα θείο δώρο και ως τέτοιο πρέπει να προσφέρεται απο τον άνθρωπο προς τον συνάνθρωπο, το αληθινό νόημα της νηστείας που θα μας χρειαστεί στην προσπάθεια...

Read more
The Gift of Forgiveness

The Gift of Forgiveness

As we focus on the Sunday of Forgiveness, we listen to edifying words on the topic from Fr. Spiro Bobotas as he delivers the message “The Gift of Forgiveness” on Theologically Thinking.

Read more
True Ancient Faith

True Ancient Faith

http://radio.myocn.net/podcast/JTO/JTO_2013/JTO_130315.mp3 Listen Now. In this episode, we follow the story of how David Schneider discovered the True Ancient Faith.   ABOUT THE ORTHODOX CHRISTIAN NETWORK Orthodox Christian Network (OCN) is a 501(c)3 and an official agency of the Assembly of Canonical Bishops of the United States of America . It is a recognized leader in...

Read more
Parenting

Parenting

Sponsored By: Orthodox Christian Counseling Institute (OCCI) We begin with Dr. Randa Anderson of the Orthodox Christian Counseling Institute, here to talk with us about the many ways in which parenting offers us the chance to begin again.  But first, we’ll hear from Mary Bochanis, an Orthodox Christian who works with US...

Read more