Icons and Their Role

Icons and Their Role

Ο Δημήτρης Καραβασίλης συζητά το θέμα των εικόνων με αφορμή την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Η θέση των εικόνων στην ορθόδοξη πίστη μας έτσι όπως αποφασίστηκε απο την Εβδομη Οικουμενική Σύνοδο. Η εικόνες της εκκλησίας στην σημερινή εποχή των ” εικόνων”

Read more
Feast of the Annunciation

Feast of the Annunciation

Listen Now as Fr. Athanasios Haros speaks on the Feast of the Annunciation.

Read more
Icons and the Sunday of Orthodoxy

Icons and the Sunday of Orthodoxy

On Harmony of Thunder, Fr. David Smith tells us about the true meaning of Icons and the Sunday of Orthodoxy.

Read more
Sundays of Great and Holy Lent, Part 1

Sundays of Great and Holy Lent, Part 1

http://radio.myocn.net/podcast/CRTL/On_Air/crtl032313wv.mp3 This week, CRTL is pleased to introduce the first in a 6-part series with Metropolitan Tikhon, Primate of the Orthodox Church in America. Join us over the next 6 weeks to hear his thoughts on each of the Sundays of Great and Holy Lent, beginning this week with Sunday...

Read more