Φως ανέτειλεν

Φως ανέτειλεν

Ο Δημήτρης Καραβασίλης σχολιάζει το χωρίο “1 ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκότει φῶς εἶδεν μέγα, καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς. ( Ματθ. 4:16). Με ταπείνωση και μετάνοια είμαστε έτοιμοι να πλησιάσουμε το Φως του κόσμου, τον βαπτισθέντα Ιησού Χριστό; Εχουμε ο,τι χρειάζεται; Είμαστε...

Read more
What’s new for January 9-13?

What’s new for January 9-13?

To go directly to a selected program, follow the links below. Come Receive the Light: Mark DeVries on youth ministry, children, and the church. Theologically Thinking: The Story of Saint Nina. The Sounding: Anastasia Waller shares her personal struggle with a loved one’s depression. Listen to Daily Readings and Remembrances...

Read more