Ο Γρηγόριος Παλαμάς για την θεραπεία του παραλυτικού

Ο Γρηγόριος Παλαμάς για την θεραπεία του παραλυτικού

Ο Δημήτρης Καραβασίλης παρουσιάζει μια ομιλία του αγίου Γρηγορίου του Παλαμά με την ευκαιρία της B’ Κυριακής των Νηστειών, κατά την οποία τιμάται η μνήμη του. Ο άγιος Γρηγόριος αναλύεει σε βάθος την θεραπεία του παραλυτικού της Καπερναούμ αναδεικνύοντας τα κριτήρια που χρειάζονται προκειμένου κι εμείς να πλησιάσουμε τον Κύριο...

Read more
The Moving Icon: Byzanfest

The Moving Icon: Byzanfest

This week’s episode is an overview of the recent Byzanfest, the world’s first Orthodox Christian short-film festival that was entirely online. Founder of Byzanfest and host of this show Chris Vlahonasios reveals the winning films and offers brief reviews of each one. Watch the films here.

Read more