Η τιμή προς το Άγιο Πνεύμα

Η τιμή προς το Άγιο Πνεύμα

Ο Δημήτρης Καραβασίλης παρουσιάζει μια ομιλία του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου στην οποία καταγράφονται οι λόγοι για τους οποίους είναι ουσιώδες για την ζωή και την σωτηρία μας να τιμούμε το Άγιο Πνεύμα ως Θεό. Posted by the Orthodox Christian Network.  You can find the Orthodox Christian Network on Google+.

Read more
Perspectives: Faith and Science

Perspectives: Faith and Science

Listen carefully as Dr. Stamatis Vokos, who is both a scientist and a man of faith, talks to Fr. Chris about miracles. Faith and science are frequently set at odds in secular culture, but are they really opposites? Is it possible to explore both faith and science deeply, without reservation? Dr....

Read more
“Peace is not the absence of conflict—it is the absence of fear.”

“Peace is not the absence of conflict—it is the absence of fear.”

As many of you are aware, there was a shooting at Seattle Pacific University this week.  On Thursday afternoon, a gunman walked into the science building and started shooting, with no other known motive than to kill people. Dr. Stamatis Vokos, two-time guest on “Come Receive the Light,” is a...

Read more
Disturbing Legends: Behind the Wisconsin Stabbing

Disturbing Legends: Behind the Wisconsin Stabbing

Just when you think you’ve heard everything, there’s a new story in the news to shock you. One week ago, two 12-year-old Wisconsin girls, Morgan Geyser and Anissa Weier, lured a friend to the woods and stabbed her 19 times. Miraculously, she survived. When arrested, Geyser and Weier displayed a...

Read more
The Moving Icon: Primetime Blush

The Moving Icon: Primetime Blush

Sex in the media is nothing new: look at Canterbury Tales or Shakespeare’s plays. We’re constantly bombarded by references in music, print and online, but there’s one medium to which we dedicate much of our free time: TV. Every home has at least one, and with the touch of a...

Read more
Orthodoxy in the American Religious Bazaar

Orthodoxy in the American Religious Bazaar

We live in a world of ads selling us products like cars, deodorant, detergent, iGadgets, but usually the marketing for such items rarely fits the physical item being sold. An ad for a car rarely is about the car, but the benefits it can impute, and these are not physical...

Read more