Οι πρώτοι μαθητές και….εμείς

Οι πρώτοι μαθητές και….εμείς

Ο Δημήτρης Καραβασίλης σχολιάζει την κλήση των πρώτων μαθητών του Κυρίου. Πως του επέλεξε; Γιατί αυτούς τους συγκεκριμένους ανθρώπους; Τι είδους άνθρωποι ήταν, ώστε να παραδειγματίσουν κι εμάς, τους σύγχρονους “μαθητές” του Χριστού για να σχετιστούμε κι εμείς μαζί του με έναν ανάλογο τρόπο μέσα στο σώμα Του, την Εκκλησία;...

Read more
Let’s Go Clubbing

Let’s Go Clubbing

What is the purpose of the church? Why do we have it or need it? Join Chuck Powell, who has since become Fr. Barnabas Powell, as he asks the question: what’s the primary task of a Christian Church? Some say it’s just a religious club, some say it’s meant to...

Read more
A Hidden Community

A Hidden Community

My eyes close and I take a deep breath. The baby I was lovingly carrying in my womb had passed away. I exhale…oh…so…slowly. I’m overwhelmed with sadness and retreat to the inner most cave of my thoughts. “Lord have mercy on me.” How do you cope with something of this...

Read more
A Mother’s Heartache

A Mother’s Heartache

Two years ago, Jennifer’s baby daughter died in her womb. To help her as she was grieving, she wrote about what it’s like to lose your baby. So many people have a difficult time talking about losing a baby, or letting other people talk about it. We share with her...

Read more