Οι βασικοί άξονες της ορθόδοξης πνευματικότητας

Οι βασικοί άξονες της ορθόδοξης πνευματικότητας

“Θεραπεία απο την ασθένεια, ανάσταση απο το θάνατο, απελευθέρωση απο τις δεσμέυσεις, βίωση της αγάπης.Ολα αυτά είναι βασικοί άξονες της ορθόδοξης πνευματικότητας.” _____________________________________________ Posted by the Orthodox Christian Network.  You can find the Orthodox Christian Network on Google+.

Read more
Jairus and the Woman with a Hemorrhage

Jairus and the Woman with a Hemorrhage

​In this episode, Fr. Constantine offers thoughts on the Gospel of Luke 8:41-56, the healing of the woman with a hemorrhage and the raising of the daughter of Jairus. He reflects on how we need to accept our need for healing and grace from our Lord. Posted by the Orthodox...

Read more