Πνευματική Kαλλιέργεια- Spiritual Cultivation

Πνευματική Kαλλιέργεια- Spiritual Cultivation

Ο καλός γεωργός, ο καλός ποιμενας, παρακαλεί το Θεό να ευλογήσει το έργο του, το χωράφι του τους κόπους και τις προσδοκίες του ώστε να γίνει η σοδειά του αφορμή για χαρές κι όχι για λύπες. The good farmer prays to God to bless his work, his field, his labour,...

Read more
Icons, Iconography and Idolatry

Icons, Iconography and Idolatry

The Orthodox Christian Network has been featuring iconography in many areas of our ministry. To help our non-Orthodox listeners understand the place of icons in the Orthodox Church, we’ve invited Dr. James Skedros, Dean of Holy Cross Greek Orthodox School of Theology, Cantonis Professor of Byzantine Studies, and Professor of Early...

Read more
Bibles & Scriptural Resources for Adults

Bibles & Scriptural Resources for Adults

Inspired by the Department of Religious Education of the Greek Orthodox Archdiocese, the Orthodox Christian Network features Great Books, Music & Teaching Publications featured in the Orthodox Christian Resource Catalog.  The Catalog is a publication of the Greek Orthodox Archdiocese of America Department of Religious Education.   All items featured...

Read more
What Is an Intercessor? 

What Is an Intercessor? 

And Mary said “My soul magnifies the Lord and my spirit rejoices in God my Savior, for He has regarded the low estate of His handmaiden. For behold, henceforth all generations will call me blessed.”Luke 1:46-48  Good morning Prayer Team! Through the prayers of the Theotokos, Savior, save us. This...

Read more