Meaning of the Cross

Meaning of the Cross

0

Ο Δημήτρης Καραβασίλης με αφορμή την εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού αναζητά το βαθύτερο νόημα του σταυρού καθώς και την ύψωση του δικού μας προσωπικού σταυρού μέσα στις καρδιές μας και την επίπτωση που αυτο θα έχει στην καθημερινότητα μας.

About author
avatar

Dimitris Karavasilis

Dimitris Karavasilis was born and grew up in Imvros, Turkey. He attended the Turkish primary school, while at the same time secretly learning the basic Greek language. Forced to emigrate, he settled in Greece. He went on to study both Theology and Greek Literature at the University of Athens, where he also attended post-graduate classes in the field of Comparative Paedagogics. He has been a radio producer at the local ecclesiastical radio station of the Metropolis of Pereus for 23 years. He still teaches religion and ethics at the High School level.