Parable of the Sower

Parable of the Sower

0

Ο Δημήτρης Καραβασίλης παρουσιάζει μια ομιλία του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού πάνω στην παραβολή του Σπορέα. Ο Άγιος Κοσμάς προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει την παραβολή, τα πρόσωπα και πράγματα που εξελίσσονται σ αυτήν σε μια προσπάθεια να προσελκύσει τους ακροατές του κάθε εποχής να την ακούσουν και με την καρδιά τους.

About author
avatar

Dimitris Karavasilis

Dimitris Karavasilis was born and grew up in Imvros, Turkey. He attended the Turkish primary school, while at the same time secretly learning the basic Greek language. Forced to emigrate, he settled in Greece. He went on to study both Theology and Greek Literature at the University of Athens, where he also attended post-graduate classes in the field of Comparative Paedagogics. He has been a radio producer at the local ecclesiastical radio station of the Metropolis of Pereus for 23 years. He still teaches religion and ethics at the High School level.