Ο Δημητρης Καραβασίλης εστιάζει στο περιστατικό με τον πλούσιο νεανίσκο και την διδασκαλία του Κυρίου με αφορμή την ερώτηση του νέου “Διδασκαλε αγαθέ, τι ποιήσω ίνα ζωήν αιώνιον κληρονομήσω”. Μαθήματα για τον νέο και για μας σήμερα .

Author

  • avatar

    Dimitris Karavasilis was born and grew up in Imvros, Turkey. He attended the Turkish primary school, while at the same time secretly learning the basic Greek language. Forced to emigrate, he settled in Greece. He went on to study both Theology and Greek Literature at the University of Athens, where he also attended post-graduate classes in the field of Comparative Paedagogics. He has been a radio producer at the local ecclesiastical radio station of the Metropolis of Pereus for 23 years. He still teaches religion and ethics at the High School level.


avatar

Dimitris Karavasilis

Dimitris Karavasilis was born and grew up in Imvros, Turkey. He attended the Turkish primary school, while at the same time secretly learning the basic Greek language. Forced to emigrate, he settled in Greece. He went on to study both Theology and Greek Literature at the University of Athens, where he also attended post-graduate classes in the field of Comparative Paedagogics. He has been a radio producer at the local ecclesiastical radio station of the Metropolis of Pereus for 23 years. He still teaches religion and ethics at the High School level.

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder