Εκκλησία και θρησκεία

Εκκλησία και θρησκεία

Στην εκπομπή αυτή θα προσπαθήσουμε εν συντομία να ξεκαθαρίσουμε τις έννοιες Εκκλησία και θρησκεία, μιας και διαχρονικά έχουν παρουσιαστεί προβλήματα στις μεταξύ τους σχέσεις. Photo courtesy of Maurice | Posted by the Orthodox Christian Network. You can find the Orthodox Christian Network on Google+

Read more