Calling of the Disciples

Calling of the Disciples

Ο Δημήτρης Καραβασίλης εστιάζει τον ενδιαφέρον του στην κλήση των μαθητών του Χριστού όπως αυτή περιγράφεται στο ευαγγέλιο του Λουκά. Αναζητά τα χαρακτηριστικά του γνήσιου διακόνου του Θεού ο οποίος καλείται να υπηρετήσει διαχρονικά τον λαό του Θεού. (Credit: Edith OSB)

Read more
Meaning of the Cross

Meaning of the Cross

Ο Δημήτρης Καραβασίλης με αφορμή την εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού αναζητά το βαθύτερο νόημα του σταυρού καθώς και την ύψωση του δικού μας προσωπικού σταυρού μέσα στις καρδιές μας και την επίπτωση που αυτο θα έχει στην καθημερινότητα μας.

Read more
So, which is it? Jesus or Jeezus?

So, which is it? Jesus or Jeezus?

The other day, my five-year-old asked me to explain to her who Jesus was. She’s a pretty inquisitive and very precocious kid, so replying with something simple like ‘He was the Son of God’ or ‘He was sent to show us the path we should follow’ wasn’t going to fly...

Read more
What is Orthodox Education?

What is Orthodox Education?

It is common these days to see Orthodox church school teachers tweaking lessons, activities, and curricula from Catholic and Protestant resources for their own classrooms. Yes, there are some resources available from various Orthodox suppliers, but by and large, there is a lack of these resources, based on the fact...

Read more