Ριζική Aναθεώρηση της Zωής Mας, Radical Revision of Our Lives

Ριζική Aναθεώρηση της Zωής Mας, Radical Revision of Our Lives

Η Εκκλησία σήμερα μας καλεί σε μια ριζική αναθεώρηση της ζωής μας. Αν νιώθουμε οτι είμαστε υποδουλωμένοι στον υλικό τρόπο ζωής, μπορούμε να πλησιάσουμε με πίστη και ταπεινοφροσύνη τον Ιησού και να ζητήσουμε βοήθεια. Our Church invites us to radically revise our lives. If we feel enslaved in a materialistic...

Read more
The Myrrh-Bearing Women: An Example for All Women

The Myrrh-Bearing Women: An Example for All Women

Ο Δημήτρης Καραβασίλης θέτει τις Μυροφόρες γυναίκες ως παράδειγμα προς μίμηση για τις γυναίκες κάθε εποχής. Η βαθιά τους πίστη, το θάρρος και μεγάλη τους αγάπη προς τον Κύριο τις κάνουν σημείο αναφοράς για κάθε γυναίκα.

Read more
The Passion and Resurrection of the Lord

The Passion and Resurrection of the Lord

Ο Δημήτρης Καραβασίλης συζητά το βαθύτερο νόημα του Πάθους και της Ανάστασης του Κυρίου, καθώς και της επίδρασης τους στις ζωές μας.

Read more