Icons and Their Role

Icons and Their Role

Ο Δημήτρης Καραβασίλης συζητά το θέμα των εικόνων με αφορμή την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Η θέση των εικόνων στην ορθόδοξη πίστη μας έτσι όπως αποφασίστηκε απο την Εβδομη Οικουμενική Σύνοδο. Η εικόνες της εκκλησίας στην σημερινή εποχή των ” εικόνων”

Read more