Calling of the Disciples

Calling of the Disciples

Ο Δημήτρης Καραβασίλης εστιάζει τον ενδιαφέρον του στην κλήση των μαθητών του Χριστού όπως αυτή περιγράφεται στο ευαγγέλιο του Λουκά. Αναζητά τα χαρακτηριστικά του γνήσιου διακόνου του Θεού ο οποίος καλείται να υπηρετήσει διαχρονικά τον λαό του Θεού. (Credit: Edith OSB)

Read more