Τα κριτήρια για την είσοδο στην Βασιλεία του Θεού.

Τα κριτήρια για την είσοδο στην Βασιλεία του Θεού.

Ο Δημήτρης Καραβασίλης παρουσιάζει τα κριτήρια που χρειάζονται προκειμένου να προσεγγίσουμε την Βασιλεία του Θεού. Το μοναδικό και σπουδαιότερο είναι ο πλησίον. Οσο περισσότερο αγαθοεργούμε προς αυτόν, τόσο πλησιάζουμε τον Θεο, μιας κι Εκείνος βρίσκεται στο πρόσωπο κάθε αναγκεμένου συνανθρώπου.

Read more
Parable of the Final Judgement

Parable of the Final Judgement

Ο Δημήτρης Καραβασίλης προσεγγίζει την παραβολή της Τελικής Κρίσης και προσπαθεί να θίξει μερικά θέματα που πηγάζουν απο αυτή την παραβολή. Θέματα όπως: Τι είναι ο Παράδεισος, η Κόλαση; Ποια είναι τα κριτήρια που θέτει ο Κύριος προκειμένου να έχουμε μια θέση στον Παράδεισο. Είναι ο Θεός τιμωρός; Είναι ανεξάντλητος...

Read more