Άγιο Πνεύμα

Η τιμή προς το Άγιο Πνεύμα

Ο Δημήτρης Καραβασίλης παρουσιάζει μια ομιλία του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου στην οποία καταγράφονται οι λόγοι για τους οποίους είναι ουσιώδες για την ζωή και την σωτηρία μας να τιμούμε το Άγιο Πνεύμα ως Θεό. Posted by the Orthodox Christian Network.  You can find the Orthodox Christian Network on Google+.

Presence of the Holy Spirit

Ο Δημήτρης Καραβασίλης με την ευκαιρία της Πεντηκοστής υπογραμμίζει την αναγκαιότητα της εκκλησιαστικής ζωής, έτσι όπως αυτή αναδύεται απο την φανέρωση του Αγίου Πνεύματος και την εγκαθίδρυση της Εκκλησίας την μέρα εκείνη.