Σπλάχνα οικτηρμών

“Οσοι θέλουμε να πορευόμαστε στην ορθή ευαγγελική οδό πρέπει να αναλογιστούμε τον τρόπο της αντιμετώπισης του φαινομένου της αμαρτίας και των αμαρτωλών. Αυτός ο τρόπος βρίσκεται μέσα μας. Έτσι θα αποκτήσουμε σπλάχνα οικτηρμών για τους συναθρώπους μας και θα βιώνουμε την αληθινή αγάπη που είναι ο ίδιος ο Χριστός” _____________________________________________ Read more…

Truth Telling

Truth telling can be life-changing, dangerous, liberating. In the Gospel of John, Jesus tells us that we will know the truth, and “the truth will make you free.” (John 8:32). Listen in as Aristotle Papanikolaou talks with us about truth telling and how it influences our understanding of ourselves, sin, Read more…