Ο ταπεινός και καλός σπορέας

“Η πνευματική καλλιέργεια είναι έργο σύνθετο. Προυποθέτει τον καλό γεωργό αλλά και την καλή γη. Και ο φρόνιμος και ταπεινός γεωργός παρακαλεί ταυτόχρονα τον Θεό να ευλογήσει τον κόπο του, το χωράφι του για να γίνει η σοδειά αφορμή για χαρές κι όχι για λύπες”.   _______________________________ Posted by the Read more…